Конференция на младите научни работници

Традиционната Конференция на младите научни работници (КМНР), организирана от ИУ-Варна ще се проведе на 05 юни 2014 г.

За участие в нея се поканват младите преподаватели от университета – асистенти, главни асистенти и докторанти. Докладите, изнесени на научния форум ще бъдат публикувани в сборник.

В срок до 05 май 2014 г. в отдел НИДД (каб. 503) ще се приемат заявки за участие, заедно с резюметата на докладите.

  • Указания за техническо оформление на докладите