Европейски документационен център

Европейски документационен център
  • Обществена консултация относно следващото поколение програми на ЕС за образование, обучение и политика за младежта. Планирани са 3 програми, които трябва да заменят досегашните "Обучение през целия живот", "Младежта в действие" и "Еразмус Мундус" и ще действат от началото на 2014 г. Консултациите ще бъдат отворени от 15 септември до 30 ноември на адрес: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_bg.html
  • Седмичен бюлетин на Представителството на ЕК в България, който съдържа - акценти на седмицата, конкурси, обяви за работа и платени стажове и пр.
  • Вашата Европа - Съвети (Your Europe) е екип от независими правни експерти, предоставящи безплатни и персонални съвети във връзка с правата ви в ЕС на вашия роден език и в срок от една седмица от запитването ви. От Службата можете да очаквате: да ви изясни европейското право, касаещо вашия случай; да ви обясни как можете да упражнявате правата си и да получите обезщетение; да ви насочи към орган, който може да ви окаже и допълнително съдействие, ако е необходимо.
  • Новини от ЕС. Всички актуални и важни събития, които касаят живота на страните членки на Европеския съюз.
  • Посетете новия сайт "Граждани за Европа" за да научите повече за икономическото и социално бъдеще на Европа. "Граждани за Европа" е първият пан-европейски дебат с участието на граждани от всички 27 страни-членки на ЕС. Преодолявайки географските и езикови бариери, европейските граждани ще обсъждат чрез него бъдещето на Европа.
  • EUR-Lex - осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Тя предоставя значителни възможности за търсене на информация.
  • TED Tenders Electronic Daily e приложение към Официалния вестник на ЕС. Публикуват се обяви за обществени поръчки, конкурси за проекти, покани за участия в конкурси от всички страни в ЕС.
  • SIMAP - страницата, на която можете да намерите стандартните формуляри, с които обявленията за търгове се изпращат за публикуване в Приложението към Официален вестник на Европейския съюз . Стандартните формуляри, кодовете CPV и FAQ можете да намерите на всички официални езици на Европейския съюз. Останалата част от портала временно е на разположение само на испански, немски, английски, френски, италиански и полски. За допълнителна информация се обръщайте към Помощното звено на СИМАП на: simap@publications.europa.eu.
  • На безплатен директен телефон 0800 67891011 можете да задавате вашите конкретни въпроси, свързани с Европейския съюз, прилагането на неговото законодателство и политики. Телефонът има оператор и на български език.