Семестриални такси

Област на висшето образование,
Професионално направление,
Специалност
Катедра Държавен прием
(в лева)

 
Платен прием
(в лева)

 
Езиков
курс
Редовно Дистан-
ционно
Редовно Дистан-
ционно
Социални, стопански и правни науки
Икономика
Счетоводство и одит Счетоводна отчетност 231 231 580 580
Счетоводство и финанси Счетоводна отчетност 231 580 580
Финанси Финанси 231 231 580 580
Застраховане и осигуряване Финанси 231 580
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Икономика и управление на строителството 231 580
Недвижими имоти и инвестиции Икономика и управление на строителството 231 231 580
Икономика и търговия Икономика и управление на търговията 231 231 580 580
Индустриален бизнес и предприемачество Индустриален бизнес 231 231 580 580
Аграрен бизнес Аграрна икономика 231 580
Бизнес икономика Икономика и управление на строителството 231 580
Логистика Индустриален бизнес 231 580
Маркетинг Управление и администрация 231 580
Дигитални медии и ПР Маркетинг 231 580
Международен бизнес (с преподаване на англ. език) Маркетинг 231 1000
Международни икономически отношения Международни икономически отношения 231 580
Бизнес информационни системи Информатика 231 580
Стокознание и митническа дейност Стокознание 231 580
Екоикономика/Екологичен бизнес и регионална сигурност Стокознание 231 580
Администрация
и управление
Мениджмънт Управление и администрация 231 580
Публична администрация Управление и администрация 231 580
Съдебна администрация Правни науки 231 580
Туризъм
Туризъм Икономика и организация на туризма 231 580 580
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Икономика и организация на туризма 231 1000
Природни науки, математика и информатика
Информатика и компютърни науки
Информатика Информатика 450 1100
Мобилни и уеб технологии Информатика 450 1100
Обучение на чуждестранни граждани по реда на ПМС№ 228/1997 г. 231
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО 1250 € 1250 €
Подготвителен (езиков) курс 1250 €


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента