ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ -14.09.2018 Г.

СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА НАПРАВЯТ СПРАВКА ОТ РЕЗУЛТАТА НА ПИСМЕНАТА СИ РАБОТА ДА ЗАПОВЯДАТ В КАБ.Н-110 ОТ 15 ДО 16 Ч. ДНЕС 14.09.2018 Г.

ОТ КАТЕДРАТА