Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент - 1 бр. 3.7. Администрация и управление Социално управление (диагностика и развитие на фирмата) Управление и администрация Два месеца (ДВ бр. 65/25.08.2015 г.) 25.08.2015 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (бранд мениджмънт) Маркетинг Два месеца (ДВ бр. 65/25.08.2015 г.) 25.08.2015 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм) Икономика и организация на туризма Два месеца (ДВ бр. 65/25.08.2015 г.) 25.08.2015 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Икономика и управление (управление на човешките ресурси в аграрния бизнес) Аграрна икономика Два месеца (ДВ бр.63/18.08.2015 г.) 18.08.2015 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката Информатика Два месеца (ДВ бр. 63/18.08.2015 г.) 18.08.2015 г.

Документи академична длъжност "асистент" се подават в стая 129, ет.1 в Икономически университет - Варна.