доц. д-р Николета Михалева


Поща neti_mihaleva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Философия Курс 2 Специалност СО
Философия Курс 2 Специалност ИБП
Философия Курс 2 Специалност МАРКЕТ.
Философия Курс 2 Специалност З.И ОС.
Философия Курс 2 Специалност СМД
Философия Курс 2 Специалност ИК.И Т.
Философия Курс 2 Специалност ТУРИЗЪМ
Философия Курс 2 Специалност МИО
Философия Курс 2 Специалност БИС
Философия Курс 2 Специалност ЛОГИСТ.
Философия Курс 2 Специалност БИЗН.ИК
Философия Курс 2 Специалност МЕНИДЖ.
Философия Курс 2 Специалност СА
Философия Курс 2 Специалност НИИ
Философия Курс 2 Специалност ПИМ
Философия Курс 2 Специалност ДМПР