гл. ас. д-р Ваня Кралева


Поща vanya.kraleva@ue-varna.bg
Кабинет 403
Консултации Кабинет: 403, Вторник, 11:00-13:00
Консултации Кабинет: 403, Четвъртък, 11:00-13:00
CV CV_Ваня Кралева_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Изследоват. методи за бизнеса Курс 4 Специалност МБ-А.ЕЗ