доц. д-р Евгения Тонкова


Поща evge@mbox.digsys.bg
Кабинет 515
Консултации Кабинет: 515, Четвъртък, 16:00-18:00
CV CVEvgeniyaTonkova_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на дистрибуцията Курс 3 Специалност МАРКЕТ.
Продуктов мениджмънт Курс 3 Специалност МАРКЕТ.
Маркет. изследв. в логистиката Курс 3 Специалност ЛОГИСТ.
Дипломантски семинар Курс 4 Специалност МАРКЕТ.