ас. д-р Недялка Александрова


Поща alexandrova.n@ue-varna.bg
Телефон 0882164574
Кабинет 402
Консултации Кабинет: 402, Понеделник, 08:00-10:00
Консултации Кабинет: 402, Четвъртък, 10:30-12:30
CV CV_N.Alexandrova_bg_new_.docx

Дисциплина Курс и Специалност
Международен бизнес Курс 3 Специалност МИО
Международни финанси Курс 4 Специалност МИО
Специфични външнотърг.договори Курс 4 Специалност МИО