доц. д-р Валентина Макни


Поща valentina.makni@ue-varna.bg
Кабинет 417
Консултации Кабинет: 417, Понеделник, 13:30-15:30
Дейности Международен маркетинг, Бизнес практики, Технически анализ
CV CV_Makni_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Междунар. маркетинг и реклама Курс 4 Специалност МИО
Конюнк.на межд.паз.и ценообраз Курс 3 Специалност МИО
Външнотърговска политика Курс 3 Специалност МИО