Преподаватели

Имена Кабинет E-mail
доц. д-р Илко Илиев С-9, Спортен к-с ilkoiliev@abv.bg
ст. пр. д-р Димитър Димитров С-16, Спортен к-с dd_xero@abv.bg
х.проф.д-р Снежина Томова
ст. пр. Велислав Цеков С-16, Спортен к-с v_tsekov@abv.bg
ст. пр. Иво Лалев С-16, Спортен к-с lalev@ue-varna.bg
ст.пр. Силвия Чакова
ст. пр. Борислава Петрова С-16, Спортен к-с s.u.n.r.i.s.e@ue-varna.bg
ст. пр. Петко Иванов С-12, Спортен к-с p.ivanov@ue-varna.bg