Езикови катедри

Департаментът по езиково обучение се състои от две катедри :

  • Катедра „Славянски езици” – осигурява обучението по руски език и делова кореспонденция на български език, както и подготвителен курс по български език за чужденци. За по-подробна информация кликнете тук.

  • Катедра „Западноевропейски езици” осигурява обучението по немски, английски и френски език, както и подготвителен курс по английски език за чужденци. За по-подробна информация кликнете тук.