Катедра "Индустриален бизнес"

Указания за провеждане на държавна изпитна сесия през месец юни 2019 год. за дипломантите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"-бакалаври и специалност " Корпоративен бизнес и управление "-магистри

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ще се проведе на 19 и 20 юни  2019 г. за студентите от специалности "Индустриален ...

Указания за провеждане на държавна изпитна сесия през месец юни 2019 год. за дипломантите от специалност "Логистика"-бакалаври и специалност "Логистичен мениджмънт "-магистри

ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ще се проведе на 21 и 24 юни  2019 г. за студенти от специалност „Логистика&rdq...