Катедра "Индустриален бизнес"

График за явяване на държавна сесия за бакалаври от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество““ и магистри от специалност „Корпоративен бизнес и управление“ (редовно и дистанционно обучение)

19 юни (сряда) 2019 г.  зала  523 Защита на дипломни работи и магистърски тези Начало: 8.30 часа за ...