Център за Чужди Езици

Петима студенти от ИУ-Варна взеха участие в интензивна програма за обучение по проект PROMINENCE, за развитие на междукултурни компетенции в Братислава, Словакия

Включиха се в международни екипи със студенти от шест националности и заедно се справиха с предизвикателства, поставени...