Сектор "Управление проекти"

Посещение на представители на Финансовия механизъм на ЕИП по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

Целта беше да се покажат постигнатите добри резултати и успешната реализация на проекта ...

Петима студенти от ИУ-Варна взеха участие в интензивна програма за обучение по проект PROMINENCE, за развитие на междукултурни компетенции в Братислава, Словакия

Включиха се в международни екипи със студенти от шест националности и заедно се справиха с предизвикателства, поставени...