Възможности за публикуване в чужди електронни списания

НА ВНИМАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
И КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА

Катедра „Стокознание“, на основата на изградени отношения и сътрудничество с Икономическа академия, Букурещ, Румъния, предлага на Вашето внимание възможност за публикуване в следните електронни списания:

1. International Journal of Economic Practices and Theories (http://www.ijept.org); 

2. Quality – Access to Success  (http://www.calitatea.srac.ro)

В редакционната колегия на списанията участват учени от Румъния, Германия, Австрия, Белгия, Франция, Полша, Италия, САЩ, Индия, Бразилия и др. 

Член на редакционната колегия на списанията от България е доц. д-р Събка Пашова, катедра „Стокознание“, Икономически университет - Варна.