Настаняване на резерви в общежития за уч.2013-2014 г

Настаняване на резерви в общежития за уч.2013-2014 г

1 курс – от 1 до 24   резерва
2 курс – от 1 до 21 резерва
3 курс – от 1 до 22  резерва
4 курс – от 1 до 25 резерва
5 курс -  от 1 до 6 резерва
 

График за настаняване:

30.09 и 01.10.2013 г. 

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО  !!! 
При настаняването студентите трябва да представят

  1. лична карта
  2. 3 бр. снимка         

След получаване на настанителното писмо в стая 531 студентите трябва да платят депозит в 
 "ИНВЕСТБАНК" АД– Варна -100 лв.
/ Студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита/
Депозитът се внася  в "ИНВЕСТБАНК" АД - клон Варна
IBAN: BG72IORT73773107247400
BIC: IORTBGSF
Общежития и столове при ИУ – Варна
Депозити,наем, ток, вода
/ име, блок № , стая №  - задължително/