ЗА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ(ПИСМЕН-БАКАЛАВРИ) ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ФОРМУЛИ ПО ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ, КОИТО ЩЕ ВИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ С КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТИ В ДЕНЯ НА ИЗПИТА-09.09.2013 г!

ЗА УСТНИЯ ИЗПИТ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ ФОРМУЛИ ПО ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ, КАКТО И ЗАКОНИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ.

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ Е НЕОБХОДИМО ДИПЛОМАНТИТЕ ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКА КНИЖКА ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ХИМИКАЛ, А ЗА УСТНИЯ ИЗПИТ И ЛИСТИ.

СМЕТКОПЛАНИТЕ ЩЕ МОГАТ ЗА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ!

ЖЕЛАТЕЛНО Е ДИПЛОМАНТИТЕ ДА СЕ ЯВЯВАТ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ С ПОДХОДЯЩО ЗА СЛУЧАЯ ОБЛЕКЛО!!!!!!

ОТ КАТЕДРАТА