Общо събрание на СРИУ-Варна

Общо събрание на СРИУ-Варна

П О К А Н А

за Общо събрание на СРИУ-Варна

На основание чл. 6, ал. 5 и 6 от Устава на СРИУ-Варна, Синдикалният съвет свиква отчетно-изборно събрание на 19.06.2018 г. (вторник), от 14:30 часа в кафе „Надстройка“ (четвърти етаж, надстройка).

         При следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на СРИУ-Варна
  2. Избор на Председател на СРИУ-Варна
  3. Избор на Управителен (синдикален) съвет
  4. Избор на Контролно-ревизионната комисия

Председател: гл. ас. д-р Радмил Николов