График за записване на студенти дистанционно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности

График за записване на студенти дистанционно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности


по ред

Специалност

Курс на
обучение

Форма на
обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

2-ри

ДО

1

25.09.2018 г.

3-ти

ДО 1 26.09.2018 г.

4-ти

ДО

1 и 2

01.10.2018 г.

3

Финанси

2-ри

ДО

2

25.09.2018 г.

3-ти

ДО

2

26.09.2018 г.

4-ти

ДО

4

02.10.2018 г.

4

Индустриален бизнес и предприемачество

2-ри

ДО

5

25.09.2018 г.

4-ти

ДО

10

01.10.2018 г.

5

Недвижими имоти и инвестиции

4-ти

ДО

8

02.10.2018 г.

6

Екоикономика

4-ти

ДО

11

02.10.2018 г.

7

Икономика и търговия

2-ри

ДО

3

25.09.2018 г.

3-ти

ДО 3 28.09.2018 г.

4-ти

ДО

5 до  7

02.10.2018 г.

8

Туризъм

2-ри

ДО

4

25.09.2018 г.

3-ти

ДО

4

01.10.2018 г.

4-ти

ДО

12

01.10.2018 г.

Важно: Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.), посочен в графика за записване с попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента