Летен отдих за преподаватели и служители през 2019 г.

Летен отдих за преподаватели и служители през 2019 г.

Срок за подаване на заявления за първо класиране – от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г.
Разглеждане на заявленията – 15.04.2019 г.
Обявяване на резултатите – 16.04.2019 г.
Краен срок за плащане  30.04.2019 г.

Заявленията Заявление може да подавате на e-mail: hr@ue-varna.bg или да оставите в отдел "Човешки ресурси", стая 130.

Смени за краткосрочен отдих
Почивна база с. Шкорпиловци

СМЯНА

ДАТА

Първа смяна от 17.06.2019 г. до 22.06.2019 г.
Втора смяна от 24.06.2019 г. до 29.06.2019 г.
Трета смяна от 01.07.2019 г. до 06.07.2019 г.
Четвърта смяна от 08.07.2019 г. до 13.07.2019 г.
Пета смяна от 15.07.2019 г. до 20.07.2019 г.
Шеста смяна от 22.07.2019 г. до 27.07.2019 г.
Седма смяна от 29.07.2019 г. до 03.08.2019 г.
Осма смяна от 05.08.2019 г. до 10.08.2019 г.
Девета смяна от 12.08.2019 г. до 17.08.2019 г.
Десета смяна от 19.08.2019 г. до 24.08.2019 г.
Единадесета смяна от 26.08.2019 г. до 31.08.2019 г.
Дванадесета смяна от 02.09.2019 г. до 07.09.2019 г.
Тринадесета смяна от 09.09.2019 г. до 14.09.2019 г.