Тържествена промоция по връчване на дипломи Випуск 2016

Тържествена промоция по връчване на дипломи Випуск 2016

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

на абсолвенти випуск 2016 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2016 г.)

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.
 

Зала

Специалност

Аула

Счетоводство и контрол

122

Публични финанси, Корпоративни финанси, Банков мениджмънт

433

Икономика на строителството, Икономика на недвижимата собственост, Бизнес икономика

128

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

223

Търговски бизнес

222

Аграрен бизнес, Бизнес  консултиране

310

Качество и експертиза на стоките

316

Управление на продажбите и мърчандайзинг, Реклама и медийни комуникации, Реклама и връзки с обществеността, Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие, Пазари  и технологични иновации

221

Международен бизнес

127 г

Туризъм, Международен туристически бизнес

127 в

Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация

323

Информатика, Приложна информатика, Бизнес информационни системи, ИТ иновации в бизнеса

            Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: Раздаването на тоги ще се извършва в кабинетите на инспектори учебна дейност на катедрите от съответните специалности, от 08:30 ч. до 10:30 ч., а връщането им от 13:30 ч. до 15:30 ч.  на съответните дати, обявени за всеки факултет.