Студенти от ИУ-Варна спечелиха състезанието "Библиотеката на 21 век – традиции и модерност" и наградата на г-н Емил Радев - посещение на Европейския парламент в Брюксел за 24 Май 2016 г.

Антонио Хаджиколев и Костадин Ганков са първите двама победители в състоялото се на 11 май 2016 г.,  в Библиотеката на Икономически университет – Варна финално състезание между студенти – автори на най-добри есета на тема: "Библиотеката на 21 век – традиции и модерност".

В състезанието, 10-те финалисти имаха поставени задачи да се запознаят със секциите по правни науки и изданията на Европейската комисия и да решат практически задачи с европейска и правна насоченост, ползвайки наличната литература.

Специалната награда на студентите беше връчена от г-н Огнян Златев - ръководител на Представителството на Европейската комисия в София.

Проф. д-р  Пламен Илиев поздрави наградените студенти и изрази благодарност за  подкрепата на г-н Емил Радев – евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент, както и към организаторите на състезанието -  Библиотека на Икономически университет – Варна, Европейски документационен център към Библиотеката, Катедра "Правни науки" в ИУ-Варна.