Учебно разписание за първи семестър на студентите в ОКС "магистър" - януарски прием

Учебно разписание за първи семестър на студентите в ОКС "магистър" - януарски прием


Учебно разписание за първи семестър


на студентите в ОКС "магистър"


може да видите в Учебно разписание,


към меню "Бърз достъп" от сайта на университета - http://www.ue-varna.bg