Пролетна вечер

Пролетна вечер

Академичното и синдикалното ръководство на Икономически университетВарна

ви канят на

ПРОЛЕТНА ВЕЧЕР

29 март 2019 г. (петък), 19.00 часа, ресторант „Камелия“

Срок за записване и плащане:

21 март 2019 г. (четвъртък) при инспекторите на катедрите и ръководителите на отделите
Събраните суми и списък на желаещите с имената и уточнено меню се предават на Галя Вълчанова – Библиотека, каб. 502 (21.03.2019 г.)