Резултати от държавен изпит на специалност "Логистика" и специалност "Логистичен мениджмънт, проведен на 12 септември 2019 г.

Специалност "Логистика"

ФН 103346 Тошко Станиславов Александров - Добър 4,00

ФН 106551 Нефизе Ергинова Хюсеинова - Добър 3,75

ФН 106556 Андрей Енчев Дончев - Добър 4,75

ФН 107097 Яница Василева Костадинова - Добър 3,50

ФН 104292 Росица Иванова Кирякова - Добър 3,75

Специалност "Логистичен мениджмънт"

ФН 116123 Георги Митков Демиров - Добър 3,75

ФН 113991 Панко Петров Петров - Добър 4,00