График за държавен изпит специалност Икономика и търговия 13 септември 2019

ГРАФИК

Държавен изпит ОКС "Бакалавър"

Специалност "Икономика и търговия"

Редовно и дистанционно обучение  13 септември 2019, петък

Зала 316           Начало 8:00 часа Край 11:00 часа

Заемане места в залата най-късно 7:45 часа

                                  Фак. №         СИН           Дипломант /  Редовно обучение

101693

2959

Вероника Димитрова

101807

6022

Ивета Димитрова

107703

4222

Идриз Фикрет

107993

4285

Слави Стоянов

108218

4326

Десислава Пирева

Фак. №         СИН               Дипломант / бакалавър ДФО

106365

15 ДО

Цветослав Марков

106458

21 ДО

Борис Антонов

107337

308 ДО

Атанас Георгиев

108742

238 ДО

Гергана Иванова

Дипломантите се явяват на писмен изпит със студентска книжка,

листи за писане и химикал, пишещ синьо

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ В ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР ЗАЛА 58 ОТ 11:00 ДО 12:00 ЧАСА