Кариерен консултант от ИУ – Варна с отличие от национален конкурс

Кариерният консултант Ивелина Тодорова от Икономически университет – Варна спечели второ място в  Национален конкурс за представяне на успешни истории в резултат на кариерното консултиране и ориентиране, организиран от Еврогайдънс България с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Бяха получени общо 16 предложения,  три от които са отличени като най-добри сред добрите.

Конкурсът имаше за цел да събере, отличи и популяризира успешни истории в резултат на различни форми на кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране. Той бе насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране и ориентиране във всички сфери на образованието и обучението, и към успешно консултирани лица.

Екипът на Еврогайдънс България оценява високо положените усилия при  подготовката на подадените предложения и благодари за проявения интерес към конкурса.