НАОА повиши оценката за направление 3.8 „Икономика“ в ИУ – Варна

НАОА повиши оценката за направление 3.8 „Икономика“ в ИУ – Варна

Обща оценка 9.50 получи професионалното направление 3.8 „Икономика“ в Икономически университет – Варна след успешно приключила процедура за програмна акредитация. Тя бе проведена от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на основание чл. 81, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за висшето образование.

Постигнатата по-висока оценка е поредното признание за високото качество на предлаганата образователна услуга, компетентността и квалификацията на преподавателския състав, учебните ресурси и подпомагането на студентите. Професионалното направление „Икономика“ в ИУ – Варна и досега беше позиционирано в най-високата степен от скалата за оценяване на висшите училища в страната – по десетобална система.  

Срокът на валидност на акредитацията е шест години. Общият капацитет на професионалното направление е 12 000 студенти. 10 000 от тях са за ОКС „бакалавър“ (редовна и дистанционна форма на обучение) в 20 специалности и 2 000 – за ОКС „магистър“ (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение) в 25 специалности.