РЕЗУЛТАТИ от проведен държавен изпит за студенти от специалност „Логистика“ и специалност „Логистичен мениджмънт“

Ф№

СИН

Име, презиме и фамилия

оценки

1

98990

2205

Александра Пръвчева

Слаб 2,00

2

104292

4799

Росица Кирякова

Не се явил

3

106498

4011

Мартин Пеев

Добър 4,00

4

106539

4022

Нели Костова

Мн. добър 5,00

5

106551

4024

Нефизе Хюсеинова

Слаб 2,00

6

106688

4042

Светлозар Николов

Среден 3,00

7

107014

4084

Стефан Костадинов

Среден 3,00

8

107097

4094

Яница Костадинова

Слаб 2,00

9

107227

4119

Моника Жекова

Мн. добър 4,75

10

107245

4125

Галин Бужев

Отличен 5,50

11

107293

4136

Симеон  Асенов

Среден 3,25

12

107378

4156

Светослав Маринов

Добър 3,50

13

107444

4172

Дилян Ценов

Добър 3,75

14

107682

4219

Кирил  Темелков

Добър 3,75

15

107729

4823

Мирослав Андреев

Добър 4,25

16

107821

4248

Мартин Колев

Среден 3,25

17

107832

4250

Йордан Попов

Добър 4,00

18

108134

4312

Дайяна Колева

Добър 4,00

19

108144

4314

Симона Йовкова

Среден 3,00

20

111263

4794

Алина Мясникова

Среден 3,25

21

113590

400828

Мартина Пеева

Мн. добър 4,75

22

114138

400865

Грациела Георгиева

Мн. добър 4,50

23

114437

400891

Адриан Андреев

Отличен 5,50

24

114480

400916

Елис Беева

Добър 4,00

25

115572

400908

Димитър Атанасов

Среден 3,25

26

116839

400926

Десислава Денкова

Мн. добър 5,00

27

116860

400931

Бенислав Бенев

Среден 3,25

28

116919

400935

Мариана Кадънкова

Добър 4,00

29

116931

400937

Венета Паскалева

Добър 3,75

30

116953

400943

Добрин Добрев

Среден 3,00

31

116971

400944

Селиме Амди

Среден 3,25

32

113557

11

Деян Павлов

Добър 3,75

33

113791

13

Силян Айвазов

Среден 3,25

34

113903

16

Ива Янева

Мн. добър 5,00

35

114039

19

Десислава Димитрова

Добър 4,25

36

114366

31

Димитринка Стоянова

Добър 3,50

37

115069

15599

В.  Манучарян

Добър 4,25

38

115665

15622

Мартин Янакиев

Мн. добър 5,00

39

116382

15650

Неделина Маргенова

Мн. добър 4,75

40

116951

15764

Мустафа Мустафа

Среден 3,25

Телефони за връзка:

Дарина Иванова  0882-164-514                 доц. д-р Силвия Благоева 0882-164-681