РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОТ 17.06.2019 Г.-СО -редовно