Проф. д-р Евгени Станимиров е новият ректор на ИУ – Варна.

Проф. д-р Евгени Станимиров е новият ректор на ИУ – Варна.

Проф. д-р Евгени Станимиров е новият ректор на Икономически университет – Варна. Той бе избран от Общото събрание на висшето училище на 30 май 2019 г. Кандидатурата на проф. Станимиров бе единствената за поста и бе номинирана два пъти – от досегашния ректор проф. д-р Пламен Илиев и Инициативен комитет от професори в ИУ. Досега проф. д-р Евгени Станимиров бе зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията.
Изборът на ново ръководство на университета се осъществи след приключването на втория мандат на досегашния ректор проф. д-р Пламен Илиев и неговия екип.

По първа точка Общото събрание изслуша и прие отчета на ректора за изпълнение на мандатната програма в периода 2015 – 2019 г., който беше изнесен от проф. Станимиров в качеството му на зам.-ректор. Изказалите се делегати дадоха висока оценка за изтеклите два мандата на академичното ръководство, което беше изпратено с аплодисменти и ставане на крака.

Общото събрание избра още свой нов председател – проф. д-р Веселин Хаджиев, както и зам.-председател – доц. д-р Слави Генов. Одобрени бяха и членовете на бъдещия Академичен съвет, предложени от новия ректор.