Кръгла маса „Приложение на медиацията в различните обществени сфери"

Кръгла маса „Приложение на медиацията в различните обществени сфери"

Камара на медиаторите в България
Икономически университет- Варна, Катедра „Правни науки“
Окръжен съд- Варна
Институт „Итера“

Организират

КРЪГЛА МАСА
НА ТЕМА: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“

Уважаеми дами и господа,
За нас е удоволствие да Ви поканим на кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“.

Събитието ще се проведе на 28. 05. 2019 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Икономически университет- Варна.

Заедно, представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, варненската адвокатска колегия, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти ще обсъдят предизвикателствата при въвеждане на медиацията във всички сфери на нашето общество.

В рамките на кръглата маса ще бъдат представени резултатите, постигнати през последната една година. Ще се поставят значими за медиацията в България въпроси за обсъждане.

Вход за събитието няма, но е необходима предварителна регистрация на сайта на Институт „Итера“: itera.bg.

Местата са ограничени. При изчерпване на местата, формата за регистрация ще бъде спряна.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието; Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация- Варна; Адвокатска колегия- Варна. Съдилища- районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори; организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.