ИУ – Варна с призово място в Националната олимпиада по маркетинг 2019 г.

Две групи студенти от Икономически университет – Варна се представиха на отлично ниво в десетото издание на Националната олимпиада по маркетинг, която се проведе в УНСС на 11 май 2019 г. Участниците са представители на едни от най-престижните специалностите („Международен бизнес“ с преподаване на английски език – ОКС „бакалавър“ и „Маркетинг и бранд мениджмънт“ – ОКС „магистър“), които катедра „Маркетинг” администрира.

От 2009 г. олимпиадата е утвърдена като значимо академично и практическо студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи между студенти, преподаватели и водещи компании. Тя отличава най-подготвените студенти и задава съвременните стандарти в обучението по „Маркетинг“. В тазгодишното издание официалният спонсор A1 представи реален казус, който обхваща предизвикателство, свързано с оптимизирането на маркетинговата функция на представителните магазини на компанията чрез пренастройване на навиците на определени потребители да заплащат сметките си на място.

Теодор Димитров, Стефан Иванов и Милен Чернев от специалност „Международен бизнес” спечелиха трето място от общо 12 представили се екипи на следните висши училища: УНСС, СА „Димитър Ценов”, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и ИУ – Варна. Този екип получи признание за високата готовност за прилагане на предложеното решение и въз основа на класирането си – възможност за участие в лятната академия на A1 и конкретно предложение за работа. Каралайн Петрова, Жаклин Топалова и Георги Тодоров от специалност „Маркетинг и бранд мениджмънт“ получиха първа по ред грамота за креативните решения, които предложиха в решаването на поставения казус.

Вярваме, че представянето на нашите студенти работи положително за поддържане на имиджа на катедра „Маркетинг” в ИУ – Варна и кадрите, които тя подготвя. Формалните и неформалните оценки на журито, което включваше представители на изброените висши училища и служители на висше управленско ниво в най-големия мобилен оператор в България, ни мотивират да продължаваме да насърчаваме развитието на студентите ни и да подкрепяме търсенията им на съвременни бизнес решения съвместно с национални, международни и глобални компании. ИУ – Варна продължава да бъде един от най-търсените партньори от практиката, като за това свидетелства огромният интерес на международни компании на различни форуми в университета. Някои от участниците в Националната олимпиада по маркетинг бяха специално поканени на състезание от Coca Cola European Partners по време на Кариерния форум в ИУ – Варна през март 2019 г., което допълнително обогатява техните познания за глобалния бизнес.