Конспект за държавен изпит за спец. "Мениджмънт", ОКС "бакалавър"