Национален конкурс „Млад одитор“ – 2019

Национален конкурс „Млад одитор“ – 2019

През месец март 2019 г. стартира осмото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”. Той се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с одиторските дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа”.

Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат награди под формата на финансиране на обучението им в образователна степен в избрано от тях висше училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.

Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение.

През 2018 г. в конкурса “Млад одитор” участваха студенти от 11 висши училища в страната. Най-много регистрирани участници имаше от УНСС, Икономически университет – Варна, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, и ВУЗФ.

Повече информация за конкурса можете да откриете на сайта: http://mladoditor.vuzf.bg/.

За контакти: Юлияна Георгиева, ВУЗФ, тел.: 02/ 4015 807; 0888 443 096, e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg.

Регламент на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” – 2019 г. можете да намерите ТУК: file:///D:/Downloads/Prilojenie_Info_Mlad_oditor.pdf