График за явяване на неположени изпити от уч.2017/2018 г.

КАТЕДРА „СХН“

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева

07.11.2018 г.

11.00

314в

05.12.2018 г.

11.00

314в

Проф. дин Иван Русев

16.11.2018 г.

13.30

111

07.12.2018 г.

13.30

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

08.11.2018 г.

13.00

314в

13.12.2018 г.

13.00

314в

Х. доц. д-р Апостол Апостолов