Записване за курс по руски език

Записване за курс по руски език

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курс по Руски език за ниво А1 – В1, с общо учебни часове 60 ч.. Курсовете по руски език са предназначени както за студенти, така и за различни други лица (работодатели, ученици, работещи и др.), които желаят да подобрят и усъвършенстват езиковите си знания и умения. Обучението по руски език се провежда по утвърдена учебна програма. Курсът покрива ниво А1 - В1 по Общоевропейската езикова рамка.

Курсът по руски език ще започне от 29.10.2018 г. с лектор х.ст.пр. Мимоза Тодорова от Икономически университет – Варна.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет-Варна
  • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души  до 20 октомври 2018 г. при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на
квалификационни курс: Руски език ниво А1 – В1

Две снимки (за курс - 1 снимка)