Конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

Конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

В памет на проф. д-р на философските науки Кръстьо Петков – президент на КНСБ от 1900 до 1997 г. Конференцията на независимите синдикати в България през 2017 г. учреди годишна стипендия на негово име. Съучредители са Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, Университетът за национално и световно стопанство и Европейското висше училище по икономика и мениджмънт. Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

Разработките за участие се предават не по-късно от 17.12.2018 г. в електронен формат.