Среща-дискусия относно Правилника за приложение на ЗРАС

Съюзът на учените - Варна организира среща-дискусия относно проекта за Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав, която ще се проведе на

11 юни 2018 г. от 17 ч. в Първа аудитория на Медицински университет - Варна.

На разположение за въпроси и предложения по Правилника ще бъдат проф. д-р Анелия Клисарова, Зам.-председател на Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание, г-жа Маргарита Йорданова и г-н Бисер Банчев, експерти към Комисията, г-жа Таня Петрова и проф. Станислав Станилов, народни представители от Комисията. 

Правилникът за приложение на ЗРАС е отворен за поправки до 18 юни 2018 г.

На срещата са поканени всички представители на академичната общност.