Студентската научна сесия, секция „Обща икономическа теория“, на тема: „Възможности и предизвикателства пред националната икономика”.

         На 17.04.2018 г. от 16:15ч. в зала 301, се проведе Студентската научна сесия, секция „Обща икономическа теория“, на тема: „Възможности и предизвикателства пред националната икономика”.

         Комисията беше в състав: председател доц. д-р Калин Господинов и членове: гл. ас. д-р Свилена Михайлова, гл. ас. д-р Силвия Братоева, гл. ас. д-р Александър Тодоров.

Представени бяха доклади на следните теми:

  1. „Влияние на европейските фондове върху българската икономика“, Стефани Пламенова Добрева, ф. № 112 700, 1 курс, специалност Маркетинг, гр. 34; Йоана Пламенова Добрева ф. № 112 710, 1 курс, специалност Маркетинг, гр. 34. (Първо място)
  2. „Класическата теория – взаимовръзка между лихвен процент, спестявания и инвестиции в България за периода 2010-2016 г“, Елина Петкова Петкова, ф. № 111 975, 1 курс, специалност Счетоводство и одит, гр. 1;  Дебора Евгениева Урдева, ф. № 111 969, 1 курс, специалност Счетоводство и одит, гр. 1. (Второ място)
  3. „Тенденция в развитието на икономиката на област Сливен, измерена чрез показателя брутен вътрешен продукт“, Анелия Мирославова Вачева, ф. № 112 974, 1 курс, специалност Финанси, гр. 9; Димитър Константинов Димитров, ф. № 112 893, 1 курс, специалност Финанси, гр. 9. (Трето място)