Среща-дискусия по проект „Младите и правосъдието“ в ИУ - Варна

Среща-дискусия на студенти със съдия Нейко Димитров от Окръжен съд – Варна, се проведе на 27.03.2018 г. в ИУ-Варна. Събитието е във връзка с проект „Младите и правосъдието“ в изпълнение на договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и варненския Окръжен съд.

Присъстваха студенти от първи курс, специалност СБП (27 група), БИ (28 и 29 гр.), НИИ (30 гр.) и АБ (32 гр.) и гл. ас. д-р Дарина Димитрова от катедра „Правни науки“. Темата на срещата-дискусия бе „Гражданско право – уредба и практика“. Дискутирани бяха въпроси относно гражданскоправните сделки с недвижими имоти, недействителността на сделките, правото на собственост, нотариалното производство, наследяването по закон и по завещание, отказа от наследство.

След дискусията студентите споделиха положителни впечатления и изразиха желание в бъдеще отново да се провеждат такива срещи с изявени представители на практиката.