Национален конкурс "Млад икономист - 2018 г."

Национален конкурс "Млад икономист - 2018 г."

Конкурс "Млад икономист - 2018 г."

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България

ОБЯВЯВА

Четиринадесетия национален конкурс "Млад икономист - 2018 г."
"Гласът на младите за силна икономика"

на тема: " Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства "

Участници в конкурса могат да бъдат: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

Обява                                                                                  Анотацията по темата