Дати за неположени изпити от учебната 2016/2017 г.

Преподавател дата ден час зала/кабинет
Проф.д.и.н. Ивона Якимова

21.03.2018г.

11.04.2018г.

сряда

сряда

11:00

11:00

111

111

Проф.д-р Зоя Младенова

19.03.2018г.

16.04.2018г.

понеделник

понеделник

10:00

10:00

228

228

Доц.д-р Христо Мавров
Доц.д-р Ваньо Гаргов
Доц.д-р Калоян Колев
Доц.д-р Калин Господиноов
Гл.ас.д-р Татяна Иванова
Гл.ас.д-р Вениамин Тодоров
Гл.ас.д-р Александър Тодоров