Студенти от ИУ – Варна участваха в Дни на отворени врати във варненския Административен съд

Студенти от специалност „Публична администрация“ заедно с доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна, посетиха Административен съд – Варна, в обявените от него „Дни на отворени врати“ на 21.11.2017 г. Посещението на студентите е в изпълнение на осъществяван в партньорство между университета и Административен съд – Варна,  образователен проект, насочен към установяване на навременна и практически полезна  връзка между теория и практика по актуални  правни  и образователни въпроси.

При срещата си с председателя на съда съдия Тинка Косева студентите имаха възможност да се запознаят с работата на съдебната институция, механизма на функиониране на административния процес, проблемите и предизвикателствата при приложение на адимнистративното правораздаване. Така в тясна връзка с изучаваната от тях материя в рамките на дисциплината „Основи на публичното право“ те намериха и нейния нужен, навременен, адекватен и атрактивен практически профил.