Научна сесия на секция „Социални, стопански и правни науки“ в Съюза на учените се проведе в ИУ – Варна

Ежегодната научна сесия  на  секция  „Социални, стопански и правни науки“ в рамките на общата за Съюза на учените – Варна, конференция „Месец на науката“ се проведе на 27.10.2017 г.  в  Икономически университет – Варна.

Форумът беше открит от доц. д-р Галина Йолова – председател на секция „Социални, стопански и правни науки“, която поздрави участниците и им благодари за техния дългогодишен и традиционен интерес към научната работа и приноса им към дейността на секцията. По предварително заявените си теми се включиха доц. Масис Хаджолян като почетен член на Съюза на учените – Варна, представители на академичната общност от ИУ – Варна, катедра „Правни науки“ и ВСУ „Черноризец Храбър“, докторант по докторска програма „Търговско право“  и практикуващи юристи.

Представени и разисквани бяха доклади от различни сфери на правната и социална наука, както и обсъдени актуални  научни проблеми  в аспекта на тяхната конкретна проблематика, законови и  социални параметри.

В заключение участниците в конференцията изказаха своето задоволство от ежегодното провеждане на този научен форум, организиран от Съюза на учените – Варна, секция „Социални, стопански и правни науки“ и възможността на него да  се обменят идеи и научни възгледи.