Изпитни дати за неположени изпити от уч. 2016/2017 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева      

13.11.2017 г.

15.00

314в

04.12.2017 г.

15.00

314в

Проф. дин Иван Русев

08.11.2017 г.

11.00

111

06.12.2017 г.

11.00

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

07.11.2017 г.

13.00

314в

05.12.2017 г.

13.00

314в

Доц. д-р Апостол Апостолов

Доц. д-р Райна Стойнешка

13.11.2017 г.

10.00

314в

11.12.2017 г.

10.00

314в