ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - септември 2017 г.

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: "СТРОИТЕЛНО  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", "ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО /СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО/", "ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО" - ОКС "МАГИСТЪР", ОКС "БАКАЛАВЪР"

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: "ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ", "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ" - ОКС "МАГИСТЪР", ОКС "БАКАЛАВЪР"

  • ГРАФИК ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ИКОНОМИКА" -  ОКС „МАГИСТЪР“, ОКС „БАКАЛАВЪР 

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: "БИЗНЕС ИКОНОМИКА" - ОКС "МАГИСТЪР", ОКС „БАКАЛАВЪР