Дати за ликвидационна сесия

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Доц. д-р Илко Илиев

C -9(сп.к-с)

07.09.2016

14:00

08.09.2016

09.09.2016